« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh ooatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20/19/3
Vymezení území dotčeného výjimkou ze zákazu používat biocidy na území II.zóny
<br> CHKO Žďárské vrchy
<br> Příloha č.2 Návrhu opatření obecné povahy č.4/2019
<br> S ohledem na technické meze ISDS se Agentura rozhodla mapové podklady přesně vymezující
<br> území,na které má navrhovaná výjimka dopadat,poskytnout obcím pouze elektronicky na úřední
<br> desce Agentury https://urednideska.nature.cz/
<br> a na stránkách Agentury http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/statni-sprava/opatreni-
<br> obecne-povahy/biocidy-a-intenzivni-technologie-ve-druhe-zone/,a to ve formátu *.shp,*.pdf
<br> a jako prohlížecí služba na webovém mapovém portálu <.>
<br>
2019-05-17T07:53:50+0200
Ing.XXXXXX XXXXXX
20/19/2
Seznam dotčených orgánů
<br> Příloha č.1 Návrhu opatření obecné povahy č.4/2019
<br> Obce s rozšířenou působností:
<br> Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem,Odbor životního prostředí,Příční 405,593 01 Bystřice nad
<br> Pernštejnem; IDDS: b3mbs36
<br> Městský úřad Havlíčkův Brod,Odbor životního prostředí,Havlíčkovo náměstí 57,580 61 Havlíčkův Brod 2;
<br> IDDS: 5uvbfub
<br> Městský úřad Hlinsko,Odbor životního prostředí,Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko; IDDS: k4hby3r
<br> Městský úřad Chotěboř,Odbor stavební a životního prostředí,Trčků z Lípy 69,583 01 Chotěboř; IDDS:
<br> 94ubfm7
<br> Městský úřad Nové Město na Moravě,Odbor stavební a životního prostředí,Vratislavovo náměstí 103,592
<br> 31 Nové Město na Moravě; IDDS: y67bvir
<br> Městský úřad Polička,Odbor územního plánování,rozvoje a životního prostředí,Palackého náměstí 160 <,>
<br> 572 01 Polička; IDDS: w87brph
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou,Odbor životního prostředí,Žižkova 227/1,591 31 Žďár nad Sázavou;
<br> IDDS: ybxb3sz
<br> Obce:
<br> Obec Borová,Borová 100,569 82 Borová u Poličky; IDDS: z89bmqe
<br> Obec Borovnice,Borovnice 54,592 42 Jimramov; IDDS: pqpbsna
<br> Obec Březí nad Oslavou,Březí nad Oslavou 47,592 14 Nové Veselí; IDDS: dbqa95z
<br> Obec Březiny,Březiny 32,572 01 Polička; IDDS: cpda4g5
<br> Obec Budeč,Budeč 44,592 14 Nové Veselí; IDDS: quebpme
<br> Město Bystřice nad Pernštejnem,Příční 405,593 15 Bystřice nad Pernštejnem; IDDS: b3mbs36
<br> Obec Cikháj,Cikháj 19,591 02 Žďár nad Sázavou 2; IDDS: g3maypn
<br> Obec Daňkovice,Daňkovice 9,592 03 Sněžné; IDDS: h7cavnt
<br> Obec Dědová,Dědová 38,539 01 Hlinsko v Čechách 1; IDDS: 7rba4j2
<br> Obec Dlouhé,Dlouhé 72,592 55 Bobrová; IDDS: rqfbqxx
<br> Obec Fryšava pod Žákovou horou,Fryšava pod Žákovou horou 80,592 04 Fryšava pod Žákovou horou;
<br> IDDS: ccdaw9e
<br> Obec Hamry,Hamry 121,539 01 Hlinsko v Čechách 1; IDDS: ua3a3ew
<br> Obec Hamry nad Sázavou,Hamry nad Sázavou 322,591 01 Žďár nad Sázavou 1; IDDS: w47av8k
<br> Městys Havlíčkova Bor...
20/19/1
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I XXXXX.dvorakova@nature.cz I T: XXX XXX XXX
<br> AOPK ČR
Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 653 111
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz
<br> Dle rozdělovníku
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR0030/ZV/2019 - 12 VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX DATUM: XX.X.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity <,>
<br> které má napomoci zastavit šíření kůrovce
<br> v CHKO Žďárské vrchy
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,regionální pracoviště Správa chráněné krajinné
<br> oblasti Žďárské vrchy (dále jen „Agentura“),jako věcně i místně příslušný orgán ochrany
<br> přírody a krajiny podle ustanovení § 75 odst.1 písm.e) a 78 odst.1 a odst.3 písm.h) zákona č <.>
<br> 114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”),po
<br> projednání s dotčenými orgány,jejichž seznam je přiložen v příloze č.1 tohoto návrhu,ve smyslu
<br> § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
<br> řád“),zveřejňuje podle § 172 odst.1 správního řádu
<br> NÁVRH
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.4/2019:
<br> I <.>
<br> Za účelem zpracování tzv.kůrovcové kalamity se všem vlastníkům lesa,subjektům
<br> hospodařícím v lese a jejich smluvním dodavatelům,vyjma držitelů příslušných výjimek
<br> vydaných formou individuálního rozhodnutí,povoluje výjimka ze zákazu stanoveného § 26
<br> odst.3 písm.a) zákona,konkrétně ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území
<br> obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie ve II.zóně odstupňované ochrany přírody
<br> CHKO Žďárské vrchy,za účelem zpracování dřevní hmoty napadené lýkožroutem smrkovým <,>
<br> lýkožroutem menším,lýkožroutem severským a lýkožroutem lesklým (dále souhrnně jen „kůrovec“)
<br> v lesních porostech ve II.zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy,mimo
<br> evropsky v...

Načteno

edesky.cz/d/2999482

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz