« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Kaštánek na školní rok 2019/2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí přijetí MŠ Kaštánek.pdf [0,36 MB]
Mateřská škola Kaštánek Rantířov,příspěvková organizace,Rantířov 67,Vyskytná nad Jihlavou 588 41,IČ 75022974
<br> Rozhodnutí o přiietí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Kaštánek na školní rok 2019/2020
<br> Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s š 34,5 165 odst.2 a 5 183 odst.2 zákona
<br> č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),dle volné kapacity MŠ,že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kaštánek od 1.9.2019 těmto uchazečům:
<br>.A1/2019.A2/2019.A3/20l9.A4/2019.A5/2019.A6/2019.A7/20l9.A8/2019.A9/2019.AIG/2019.All/2019.A12/2019.Al3/2019.Al4/2019.AIS/2019
<br> Tímto se považují rozhodnutí,kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,za oznámená <.>
<br> Datum zveřejnění 15.5.2019
<br> Mateřskáškola KAŠTÁNEKBĚĚŠŠWŠŠ Rantířov 67 „ Vysk )m/u/wá ' ' 4/4_ :? ' tél.733127 457 Bc.Luc1e Plchová Sikorová
<br> ředitelka mateřské školy
<br> Rodiče si rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou vyzvedávat od 20.5.2019 do 24.5.2019

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz