« Najít podobné dokumenty

Obec Postupice - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecní povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postupice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV tek 312 821 111,k,„,100 fax: 312 821 199 Benesov Masan! ovo names“ e—mail: mubene©benesov—city.cz 256 01 BenEŠov epodatelna©benesov-city.cz
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br>.;.<.>
<br> oddělení silniční správní urad
<br> číSLOJEDNAcí MUBN/ 57235/2019/VÝ5T SPIS.ZNAČKA: VÝST/42350/2019/SEM VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX - Oprávněná úředníosoba í_-__.<.>,„,„_._- <.>,<.>,'“;.<.>.-,;,<,> _____ -.* "n: =“: ',TELEFON: 312 821 247 LG 33 ití,<,> MŠ a.AU,) ' _'1 ' E-MAIL: sebova©benesOv-city.cz.___šííišrš 5.<.> D'DŠIO DATUM: 10.05.2019
<br> Quo s.r.o <.>,lČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov i
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYH LÁŠKOU ' r list - “ Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,Oddělení silniční správní úřad (dále jen „správní orgán"),věcně & místně příslušný Obecní úřad Obce s rozšířenou působností podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 provozu na pozemních komunikacích“),na základě návrhu,který podala společnost
<br> Quo s.r.o <.>,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br> (dále jen „navrhovatel"),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,Územního Odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR"),stanovuje podle 5 77 odst.5 zákona O provozu na pozemních komunikacích a podle 5 171 — 5 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") formou opatření Obecné povahy (dálejen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> silnice č.III/1119,silnice č.III/11111,silnice č.III/11114 a na všech výjezdech z místních komunikací
<br> v
<br> na silnici c.|||/11114 a dále místní komunikace na pozemku parc.č.193/7,katastrální území Nová Ves u Postupic <.>
<br> popis:
<br> Dopravní znač...

Načteno

edesky.cz/d/2998817

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postupice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz