« Najít podobné dokumenty

Obec Velká Chmelištná - Zápis a usnesení 3/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velká Chmelištná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení 3/19
Zasedání zastupitelstva Obec Velká Chmelištná Dne 17.05.2019
<br> ZÁPIS o PRÚBĚHU ZASEDÁNÍ č.3/2019 ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Velká Chmelištná konaného dne 17.05.2019 v kanceláři obecního úřadu na adrese Velká Chmelištná 40,270 34 V.Chmelištná
<br> Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod a skončeno v 18:15 hod.Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 6 osob,1 osoba nebyla přítomna.Zastupitelstvo bylo schopna se usnášet po celou dobu zasedání.Schvalovací kvórum činí 4 hlasy <.>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXXXX (starosta obce),XXXXXXXX XXXXXXXXX (místostarosta),XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Náhradník: XXXXXX XXXX
<br> Nepřítomný zastupitel: XXX XXXXXX (omluven)
<br> Program: X.Řád pohřebiště X.Rybářský řád 3.Smlouva o dílo,veřejné osvětlení 4.Žádost o odkoupení pozemku č.384/7 5.Odstoupení zastupitele Oty Petráka 6.Volba člena finančního a kontrolního výboru
<br> Doplnění programu: 7.Kooptace neuvolněného člena zastupitelstva p.Helmuta Levého
<br> Zahájení,navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu,schválení (doplnění) programu jednání Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
<br> Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen XXXXX XXXXXXX,staros- ta obce <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli navržení XXXXX XXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> Hlasování Pro: X proti: X zdržel se: 0
<br> Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Milana Cvrmona a XXXXXXXXX Louženského <.>
<br> Zasedání zastupitelstva Obec Velká Chmelištná Dne 17.05.2019
<br> Schválení,popř.doplnění programu
<br> Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak,jak je uvedeno shora <.>
<br> 1.Řád pohřebiště
<br> Zastupitelstvo obce Velká Chmelištná projednává a schvaluje řád veřejného pohřebiště v obci Vel- ká Chmelištná.Tento byl poslán na Krajský úřad Středočeského kraje ke schválení,souč...

Načteno

edesky.cz/d/2998361

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velká Chmelištná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz