« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Veřejná vyhláška rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavební_povolení
Telefonní ústředna: +420 313 039 313 Internet:www.mesto-vlasim.cz
ID XXX.schránky: zbjbfmb E-mail: podatelna@mesto-vlasim.cz
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Ja a Masaryka,Vlaši
Od or dopravy a sil ič ího hospodářství
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - R O Z H O D N U T Í
<br>
Výroková část:
<br>
Městský úřad Vlaši,od or dopra a sil ič ího hospodářst í,jako spe iál í sta e í úřad
e ě e h sil i e II.a III.tříd,íst í h ko u ika í a eřej ě přístup ý h účelo ý h ko u ika í
<br> přísluš ý dle usta o e í § odst.pís.a záko a č./ S <.>,o poze í h ko u ika í h <,>
e z ě í pozdější h předpisů dále je „záko o poze í h ko u ika í h“ a dle usta o e í §
<br> odst.pís.záko a č./ S <.>,o úze í plá o á í a sta e í řádu dále je „sta e í
záko “,přezkou al souladu s usta o e í § sta e ího záko a žádost o dá í sta e ího
po ole í a sta u: „II/112 Zdislavice – hra i e Středočeského kraje“ a poze í h p.č.a p.č <.>
2850,v k.ú.Zdisla i e u Vlaši i,a poze ku p.č.k.ú.Miřeti e,a poze ku p.č.54 v k.ú <.>
Kuňo i e,dále a poze í h p.č.a p.č.k.ú.XXXX i e,poze k p.č.a p.č./
v k.ú.Otroči e,a poze í h p.č <.>,p.č./,p.č./,p.č./,p.č <.>,p.č./ a
p.č./,k.ú.Če hti e a a poze í h p.č <.>,p.č.a p.č.k.ú.Čer ičí a a základě
tohoto posouze í
<br>
I.Vydává
podle usta o e í § sta e ího záko a a usta o e í § hlášk č./ S <.>,o
podro ější úpra ě úze ího rozhodo á í,úze ího opatře í a sta e ího řádu
<br>
s t a v e í p o v o l e í
<br>
na stavbu:
<br> „II/112 Zdislavice – hra i e Středočeského kraje“ – SO „ZÚ – Kuňo i e“,SO „Kuňo i e
i tra ilá “,SO „Kuňo i e – k,<,> SO „k,– Če hti e“,SO „Če hti e i tra ilá “
a SO „Če hti e – KÚ“
na poze í h p.č.a p.č <.>,k.ú.Zdisla i e u Vlaši i,a poze ku p.č.k.ú.Miřeti e <,>
<br> a poze ku p.č.k.ú.Kuňo i e,dále a poze í h p.č.a p.č.k.ú.XXXX i e <,>
poze k p.č.a p.č./ k.ú.Otroči e,a poze í h p.č <.>,p.č./,p.č./ <,>
p.č./,p.č <.>,p.č./ a p.č./,k.ú.Če hti e a a poze í h p.č <.>,p.č.a
p.č.k.ú.Čer ičí,okres Be ešo <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo e ide č í:
znznznzn.:dddd Město Vlaši
<br> 2019/068
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2997147

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz