« Najít podobné dokumenty

Obec Neplachov - Veřejnoprávní smlouva - přestupková agenda (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neplachov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva - přestupková agenda - Město České Budějovice.pdf [0,71 MB]
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Neplachov č.4/2019 ze dne 12.2.2019 a usnesení Rady města Ceské Budějovice č.445/2019 ze dne 1.4.2019,uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu č.56/1/2019 (2019000634):
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec NepIachov zastoupená starostou obce panem Lubošem Zasadilem adresa obecního úřadu: Obecní úřad Neplachov,Neplachov 47,PSČ 373 65,Dolní Bukovsko,Jihočeský kraj,IČ: 00581801,příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností — statutárního města České
<br> Budějovice
<br> Statutární město České Budějovice zastoupené primátorem města panem Ing.Jiřím Svobodou adresa magistrátu města: Magistrát města České Budějovice,náměstí Přemysla Otakara 11.1,1,370 92 České Budějovice,Jihočeský kraj,IČ: 00244732
<br> 11.SMLUVNÍ ROZSAH VÝKONU PŘENESENÉ PÚSOBNOSTI
<br> 1) Podle ustanovení 5 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů,budou orgány města České Budějovice vykonávat na místo orgánů obce Neplachov přenese- nou působnost v rozsahu zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů,takto: vyřizování přestupkové agendy ve smyslu ustanovení š 60 odst.2 zákona č.250/2016 Sb.<,>
<br> o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů,včetně přijetí oznámení,projednání přestupku,uložení trestů ajejich vymáhání <.>
<br> 2) Na základě této smlouvy budou orgány města České Budějovice příslušnými správními orgány pro správní obvod obce Neplachov <.>
<br> 3) Výnos z pořádkových pokut,pokut za přestupky & nákladů řízení uložených Magistrátem města České Budějovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města České Budějovice <.>
<br> 111.ÚHRADA NÁKLADÚ
<br> Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Neplaehov ze svého rozpočtu městu České Budějovice najeho účet č.4209012/0800 vedený u České Spořitelny,a.5 <.>,České Budějovice,příspěvek ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za...

Načteno

edesky.cz/d/2996725


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neplachov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz