« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: Staročeské máje 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Adresa úřadu: Pracoviště: e-mail: posta@muberoun.cz
<br> Husovo náměstí 68 Politických vězňů 20 IČ: 00233129
266 43 Beroun-Centrum 266 43 Beroun-Město www.mesto-beroun.cz
<br> Tel.: +420 311 654 111 Tel.: +420 311 630 111
<br> Fax: +420 311 621 242 Fax: +420 311 623 251
<br>
<br>
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
17.05.2019 MBE/27989/2019/DOPR-Mij 8067/2019/DOPR Miláček/ 311654326 doprava4@muberoun.cz
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti
<br> Obce Hlásná Třebaň,IČ 00233234,Karlštejnská 150,267 18 Hlásná Třebaň a po písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního
<br> odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-28727-1/ČJ-2019-010206
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
<br> 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> z důvodu uzavírky silnice II/116 v obci Hlásná Třebaň,ul.U Kapličky z důvodu konání kulturní akce –
<br> Staročeské Máje a s tím spojené objízdné trasy <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření (dopravního
<br> značení),které je součástí tohoto stanovení (viz.str.4-5) <.>
<br> Příslušným silničním úřadem,tj.Městským úřadem Černošice,Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a
<br> správy komunikací,Podskalská 19,120 00 Praha 2,byl dne 8.3.2...

Načteno

edesky.cz/d/2996504

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz