« Najít podobné dokumenty

Obec Jankovice (Pardubice) - Zrušení OZV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankovice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zrušení OZV 1/2015 Požární řád
Obec JANKOVICE,Jankovice 27,535 01 Přelouč
<br> IČO 00273694; číslo účtu: 1205499399/0800
<br> www.obec-jankovice.cz
<br> Úřední hodiny: pondělí 19:00 – 21:00 hod <.>
<br> OBEC JANKOVICE
<br> Jankovice 27,535 01 Přelouč
<br> obec.jankovice@seznam.cz
<br> www.obec-jankovice.cz
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> č.1/2019 <,>
<br> kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2015 <.>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Jankovice se na svém zasedání dne 16.května 2019 <,>
<br> usnesením č.4/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst.2 písm.h)
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br> Čl.1
<br> Zrušovací ustanovení
<br>
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Jankovice č.1/2015,požární řád obce
<br> Jankovice,ze dne 16.2.2015 <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Účinnost
<br>
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………… ………………………………
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> místostarostka starosta
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br> Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na internetových stránkách obce <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankovice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz