« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 18.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 18.5.2019
Obec Ždírec _ starosta obce Ždírec
<br> Ždírec.10.května 2019 Počet listů: l
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovní-ku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce-Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec & oznamuji místo.čas ajeho program <.>
<br> Místo konání: Obec Ždíreo zasedací místnost.kancelář obecního úřadu.Ždírec č.p,23
<br> Doba konání: 18.května 2019 od 18:00
<br> Navržený 1)
<br> program: 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst.] zákona.o obcích) & zapisovatele
<br> Doplnění programu zasedání ZO
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení <.>
<br> Určení záměru využítí dotace POVV 2019 v obci <.>
<br> GDPR
<br> Webové stránky obce
<br> ČOV — reklamace
<br> Žádost — petice 0 dopl nění dopravního značení v obci
<br> 10) Prodej částí obecního pozemku p.č.519“ 1 v k.ú.Ždírec u Pohledu ll)Prodej pozemků p.č.st.35,p.č.st.41.p.č.606 a části pozemku p.č <.>
<br> 4272 a v k.ú.Ždírec u Pohledu
<br> 12) Rozpočet obce na rok 2019
<br> 13) Rozpočtový výhled 2020 - 2024 14) Diskuse
<br> 15) Různé
<br> vyvěšeno: 10.5.2019 sejmuto: 20.5.2019

Načteno

edesky.cz/d/2993028

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz