« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 27.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 27.4.2019
Obec Ždírec
<br> starosta obce Ždírec
<br> Ždírec,20.dubna 2019 Počet listů: ]
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastugitelsml obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec & oznamuji místo.čas ajoho program <.>
<br> Místo konání: Doba konání:
<br> Navržený program:
<br> vyvěšeno: 20.sejmuto: 23._
<br> Obec Ždírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu.Ždírec-č.<.> p.23
<br> 27 <.>
<br> l.)
<br> 2) 3) 4) 5)
<br> dubna 2019 od 18:00
<br> Určení ověřovatelů Zápís'u (š 95 odst.] zákona o obcích) & zapisovatele
<br> Doplnění programu zasedání ZO
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení <.>
<br> Projednání záměru vyu-žití dotace POWvr 2019 v obci <.>
<br> 6) GDPR
<br> 7) ČOV - smlouva o dílo RNDr.Vladislav Stehno
<br> 8) Cov - smlouva o dílo XXXXXXX XXXXXXX
<br> X) ČOV - reklamace
<br> XX) Diskuse
<br> 1 name
<br> \\.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„„ „""" starosta obce Zdi
<br> 4.2019 4.2019

Načteno

edesky.cz/d/2993027

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz