« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 6.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 6.4.2019
Obec Ždírec starosta obce Ždírec
<br> Ždírec,29.března 2019 Počet listů: !
<br> Zastupitelstva obce Ždírec dle rozdělomíku
<br> Pozvánka na zasedání ngtupitelshra obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec a oznamuji místo.čas ajeho program <.>
<br> Místo konání:
<br> Doba konání:
<br> Navržený program:
<br> vyvěšeno: 30.3.2019
<br> sejmuto:
<br> 1)
<br> 2)
<br>.: 4) 5)
<br> 6) 7)
<br> 3)
<br> 9)
<br> Obec Ždírec.zasedací mistnosL kancelář obecního úřadu.Ždírec č.p.23
<br> 6.dubna 2019 od 18:00
<br> Určení ovčř0vatelů zápisu (& 95 odst.1 zákona o obcích) & zapisovatele
<br> Doplnění programu zasedání ZO
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Volba členů kontrolního & finančního výboru obce
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2019
<br> Žádost o prodej části pozemku p.č_ 5 19! 11 v k.ú.Ždírec u Pohledu Žádost o prodej pozemků _.č.st.35,p.č.St.41.p.č.606 a části pozemku p.č.4272 a v k.ú.direc u Pohledu
<br> Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v majetku obce Ždírec v k.ú.Ždírec u Pohledu — akce Napojení obcí na skupinový vodovod Želívka — PDd'moklany <.>
<br> Žádost o zřízení věcného břemene » služebnosti na pozemku p.:.51% 1 k.ú.Ždírec u Pohledu <.>
<br> 10) Ifrojednání záměru využití dotace POVV 2019 v obci.ll)_Zádost velitele JSDH o dovybavení JSDH o opasky (11 ks)
<br> a laminátovou nádrž na vodu ( 1 ks) <.>
<br> IP.-)Pravidelná údržba zeleně - sečení pozemků a úklid posečené trávy
<br> a listí <.>
<br> 1 3) Diskuse 14) Různé
<br> 7.4.2019

Načteno

edesky.cz/d/2993026

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz