« Najít podobné dokumenty

Obec Střelná - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
lůna—$
<br> ŠŠŠ/.W
<br> “.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
<br> Odbor ekonomický,<.> Svárov 1080 Oddělenl kontrolni 755 24 Vsetín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 8.dubna 2019 Ing.Věra Běiíčková KUZL 37853/2018 KUSP 37853/2018 EKO
<br> Zpráva č.295/20181EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,IC: 70238880 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 26.11.2018 - 28.11.2018 (dílčí přezkoumání) 4.4.2019 - 8.4.2019 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 26.11.2018 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 8.4.2019 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Jasenická 1106,755 24 Vsetín
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Bělíčková
<br> Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zastupovaly:
<br> předsedkyně: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí kanceláře: Ing.XXX XXXXXXXX finanční manažer: lng.Zdenka Mynářová
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
<br> tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu SOMV na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách DSO v období od 15.11.2017 do 19.12.2017 a na úředních deskách u všech 44 členských obcí - zveřejnění doloženo.Návrh rozpočtu byl zpracován pro položky příjmů 4121,4221,4122,položky financování 8115,8124,pro výdaje v členění na běžné a kapitálové.Návrh rozpočtu předpokládá souhrnně...
Zpráva č. 295_2018_EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2018
lůna—$
<br> ŠŠŠ/.W
<br> “.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
<br> Odbor ekonomický,<.> Svárov 1080 Oddělenl kontrolni 755 24 Vsetín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 8.dubna 2019 Ing.Věra Běiíčková KUZL 37853/2018 KUSP 37853/2018 EKO
<br> Zpráva č.295/20181EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,IC: 70238880 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 26.11.2018 - 28.11.2018 (dílčí přezkoumání) 4.4.2019 - 8.4.2019 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 26.11.2018 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 8.4.2019 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Jasenická 1106,755 24 Vsetín
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Bělíčková
<br> Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zastupovaly:
<br> předsedkyně: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí kanceláře: Ing.XXX XXXXXXXX finanční manažer: lng.Zdenka Mynářová
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
<br> tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu SOMV na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách DSO v období od 15.11.2017 do 19.12.2017 a na úředních deskách u všech 44 členských obcí - zveřejnění doloženo.Návrh rozpočtu byl zpracován pro položky příjmů 4121,4221,4122,položky financování 8115,8124,pro výdaje v členění na běžné a kapitálové.Návrh rozpočtu předpokládá souhrnně...

Načteno

edesky.cz/d/2992597

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz