« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška_bobří hráze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-bobri-hraze.pdf
Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
<br> č-i-i KUOK 488299019 v Olomouci dne 14.5.2019 SpZn: KUOK/376841201 QIOŽPZI431
<br> vyřizuje: RNDr.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: m.kudynova©olkraj.cz
<br> datová schránka: qiabfmf
<br> počet listů: 2 počet příloh: 0
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),jako místně a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle 5 29 odst.1 a 5 67 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a orgán ochrany přírody podle 5 77a odst.5 písm.hl zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona o ochraně přírody a krajiny“),vydává podle 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s 5 56 odst.1 a odst.2 písm.bla písm.cl zákona o ochraně přírody a krajiny a na základě & 56 odst.4 zákona o ochraně přírody a krajiny toto
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění podle 5 84 odst.1 písm.bl zákona o ochraně přírody a krajiny povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber),které krajský úřad vydal v opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014,čj.KUOK 4222412014,takto:
<br> ČI.IX opatření obecné povahy ze dne 2.5.2014,čj.KUOK 42224I2014 zní:
<br> „Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření't <.>
<br> Odúvodněnk
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody upravil postup při provádění zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského povolením výjimky ze zákazů podle 9 56 odst.1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
<br> Byla povolena výjimka opatřením obecné povahy ze dne 2.5.2014,čj.KUOK 42...

Načteno

edesky.cz/d/2992590

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz