« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br>
<br> 1 Zahájení
<br> 1.1 Organizační opatření
<br> Návrh: XXXXX XXXXXX navrhl za zapisovatele Jiřího Krátkého a za ověřovatele zápisu Kateřinu
<br> Gregorovou a Vojtěcha Musila <.>
<br>
<br> Usnesení 19/09/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele jednání č.9/2019 Jiřího
<br> Krátkého a za ověřovatele Vojtěcha Musila a Kateřinu Gregorovou <.>
<br>
<br> Hlasování: Pro (9) – T.Snopek,V.Konvalinka,M.Stříbrný,M.Knor,T.Přibyla,V.Musil,J.Valenta <,>
<br> J.Krátký,K.Gregorová,Proti (0),Zdržel se (0)
<br> 1.2 Program zasedání
<br> Návrh: Starosta T.Snopek předložil návrh programu,který byl zveřejněn.T.Snopek navrhl doplnění
<br> bodu „Různé“ o podbody o Delegace pravomocí pro rozpočtová opatření Obce Hlásná Třebaň
<br> „Rozpočtové opatření“,„Příprava střednědobého výhledu obce“,„Věcná břemena“ a „Bezdrátový
<br> rozhlas“.Zastupitel J.Krátký navrhli další doplnění o podbod „Strategický plán“ <.>
<br>
<br> Jednání číslo 9/2019
<br> Datum,čas 29.4.2019 od 19:00
<br> Místo Hlásná Třebaň,budova Obecního úřadu
<br> Přítomni (9) XXXXX XXXXXX,Vnislav Konvalinka,XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,Vojtěch Musil
<br> Omluveni (X)
<br> Hosté (0)
<br> Zápis zapsal XXXX XXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu XXXXXXXX XXXXXXXXX,Vojtěch Musil
<br>
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2
<br>
<br>
<br> Program zasedání:
<br> • Projektová dokumentace na lávku
<br> • Zklidnění dopravy v obci
• Různé
<br> o Delegace pravomocí pro rozpočtová opatření Obce Hlásná Třebaň
o Rozpočtové opatření č.1/2019
o Příprava střednědobého výhledu obce
o Věcná břemena
o Bezdrátový rozhlas
o Strategický plán
<br>
Usnesení 19/09/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program 9.zasedání <.>
<br>
<br> Hlasování: Pro (9) – T.Snopek,V.Konvalinka,M.Stříbrný,M.Knor,T.Přibyla,V.Musil,J.Valenta,J <.>
<br> Krátký,K.Gregorová...

Načteno

edesky.cz/d/2992538

Meta

Prodej   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz