« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy silnice Červený Hrádek - Solopysky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor: Swietelsky - Červený Hrádek - Solopysky.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 677.3 kB
2x
E 13
<br> 230 m
<br> PARÉ È:
<br> A3
<br> www.asig.cz
e-mail: asig@asig.cz
<br> ZODP.PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br> INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic
<br> AKCE: III/12536 ÈERVENÝ HRÁDEK - SOLOPYSKY
<br> O BSAH: úplná uzavírka sil.è.III/12536 - Èervený Hrádek - Solopysky
<br> FORMÁT:
<br> MÌØÍTKO:
<br> DATUM:
<br> È.VÝKR.:
<br> ZAKÁZKA : <.>
<br> T ERMÍN: 20.5.- 16.6.2019
<br> uzavøený úsek
objízdná trasa
<br> 7.5.2019
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br>
Stránka X
Soubor: stanovení_přechodné_úpravy_provozu_-_Čer._Hrádek.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 497.04 kB
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
Sokolovská 192/79
370 04 PRAHA 8
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 49750/19-noj
OD noj 10678/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 48035599
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 15.05.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele
společnosti SWIETELSKY stavební,s.r.o <.>,se sídlem: Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8,IČ.: 480
35 599 podaného v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12
Chvaletice a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín
– DI čj.KRPS- 129126-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br>
stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení silnice II/125 a III/12536 v obvodu působnosti
zdejšího správního úřadu z důvodu opravy povrchu silnice III/12536 z Červeného Hrádku do
obce Solopysky takto:
<br> při opravě povrchu silnice III/12536 bude na silnicích II/125 a III/12536 osazeno přechodné
dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost...

Načteno

edesky.cz/d/2992492

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz