« Najít podobné dokumenty

Obec Lipůvka - Návrh Závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipůvka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh
Licence: A05J XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018)
<br>
<br> Obec Lipůvka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 14.05.2019
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00280569
<br> název Obec Lipůvka
<br> ulice,č.p.146
<br> obec Lipůvka
<br> PSČ,pošta 679 22
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 516 431 502
<br> fax 516 431 528
<br> e-mail obecniurad@lipuvka.eu
<br> WWW stránky www.lipuvka.eu
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 19 101 900,00 19 536 900,00 20 597 637,96
<br> Nedaňové příjmy 1 069 400,00 1 129 400,00 1 121 914,43
<br> Kapitálové příjmy 500 000,00 500 000,00 21 600,00
<br> Přijaté transfery 1 676 900,00 1 706 900,00 3 706 770,60
<br> Příjmy celkem 22 348 200,00 22 873 200,00 25 447 922,99
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 4 200 000,00 4 585 811,16
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 75 000,00 105 665,61
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 370 000,00 419 000,00 417 845,19
<br> 0000 1121 Daň z příjmů pr...

Načteno

edesky.cz/d/2992406

Meta

Volby   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipůvka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz