« Najít podobné dokumenty

Obec Křešice - Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice
Usnesení z 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice konaného dne 29.4.2019
<br> Usnesení č.20/2019 Zastupitelstvo obce Křešice schvaluje hospodaření obce Křešice za 1.čtvrtletí
<br> roku 2019 <.>
<br> Usnesení č.21/2019 Zastupitelstvo obce Křešice schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019 <.>
<br> Usnesení č.22/2019 Zastupitelstvo obce Křešice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018,včetně zprávy auditora a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením,a to bez výhrad <.>
<br> Usnesení č.23/2019 Zastupitelstvo obce Křešice schvaluje účetní závěrku obce sestavenou
<br> k3l.12.2018 <.>
<br> Usnesení č.24/2019 Zastupitelstvo obce Křešice schvaluje inventarizaci majetku obce Křešice za rok
<br> 2018 <.>
<br> Usnesení č.25/2019 Zastupitelstvo obce Křešice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Křešice v roce 2019 na projekty takto: a) ve Výši 10 000 Kč,Pálení čarodějnice ve spoj ení s hrami pro děti a diskotékou.b) Spolek Pro Zahořany ve výši 6 000 Kč,Noc kostelů,Česko zpívá koledy.c) ' " " ve výši 2 000 Kč,Táborák pro děti <.>
<br> Usnesení č.26/2019
<br> Zastupitelstvo obce Křešice v souladu s š 84 odst.2 písm.k) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) určuje,že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva s účinností od 1.května 2019 dlouhodobě uvolněn <.>
<br> 1/4
<br> Usnesení č.27/2019
<br> Zastupitelstvo obce Křešice v souladu s š 71 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) určuje,že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva s účinností od 1.června 2019 dlouhodobě neuvolněný <.>
<br> Usnesení č.28/2019
<br> Zastupitelstvo obce Křešice schvaluje prodej pozemku parcela č.865/1 V k.ú.Zahořany u Litoměřic o výměře 29m2 *,i.Prodejní cena pozemku je stanovena na 105,-Kč/1m2.Náklady na kupní smlouvu a vklad do KN uhradí žadatelé.Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce Michala Mančala <.>
<br> Usnesení č.29/2019
<br> Zastupitelstvo obce Křešice schvaluje pronájem pozemku parce...

Načteno

edesky.cz/d/2992368

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz