« Najít podobné dokumenty

Obec Křešice - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Litoměřice,Mírové náměstí 15/7,412 01 Litoměřice,http://radnice.litomerice.cz
tel.416 916 111,fax.416 916 211,e-mail: podatelna@litomerice.cz,id datové schránky: tpebfnu
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01
<br>
<br>
Spisová značka: MULTM/0033523/19/DOP/JLa
<br>
Č.j.: MULTM/0033552/19/DOP/JLa
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail:
<br> Dat.schránka:
<br> Litoměřice
<br> epodatelna@litomerice.cz
<br> tpebfnu
<br> 15.05.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Litoměřice,odbor dopravy a silničního hospodářství,rozhodující v přenesené
<br> působnosti podle ust.§ 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
<br> komunikacích,resp.stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy <,>
<br> místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust.§ 124 odst <.>
<br> 1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),postupem v souladu s ust.§ 171 a následující části šesté zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě
<br> žádosti státní organizace Správa železniční dopravní cesty,s.o <.>,Železničářská 31,400 03 Ústí
<br> nad Labem,IČO 70994234,po projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
<br> Ústeckého kraje,územním odborem vnější služby,Dopravním inspektorátem Litoměřice ze
<br> dne...

Načteno

edesky.cz/d/2992367

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz