« Najít podobné dokumenty

Obec Lety - Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavírka cyklotrasy 1.6. - 2.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lety.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
9-9 a r MŠ ' „J
<br> Na Návsi ĚŘŠŘWM
<br> 'hasiči
<br> ""'Řevnicm m
<br> (
<br> * 5 sms “sme“ “
<br> V Núkli
<br> -' a A u.<.> -.<.>.<.>.<.>.u.-'.“
<br> / Za Vodou
<br> !!!POZOŘH! UZAVÍRKA CYKLOTRASY (PLATÍ | PRO PĚšíl 1.6.2019 03:00 - 2.6.2019 02:00
Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavírka cyklotrasy
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.:28337/2019/Ko V Praze dne 15.5.2019
Č.j.: MUCE 31530/2019 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXX XXXXXXXXX,Podskalská XX,Praha X
XXX XXX XXX / olga.koprivova@mestocernosice.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.73/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který podal
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,Na Víru XXX,XXX XX Lety
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI
Praha venkov – Západ dne 28.4.2019 č.j.KRPS-120506/ČJ-2019-011606-Kl
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích Na Víru,V Chaloupkách <,>
Požární,cyklotrasa Po stopách českých králů v Letech,v souladu s § 61 odst.3 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o,v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> V termínu: od 1.6.2019 8.00 hod.do 2.6.2019 02.00 hod <.>
<br> Z důvodů : Uzavírka cyklotrasy <.>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a dle příslušných platných
technických norem <.>
<br> 2.Veškeré d...

Načteno

edesky.cz/d/2992358

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lety      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz