« Najít podobné dokumenty

Obec Liptál - příloha 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liptál.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 4
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2018 IČO: 67728201 Název: Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále Sídlo: Liptál čp.331,756 31 Liptál Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni.|iptal©cmail.cz,XXXXXXXXX A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,a nedošlo ke změnám metody <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> 1.Účetnijednotka se řídí dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2010 <.>
<br> [ Příloha ]
<br> 2.V souladu s ustanovením zejména zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb <.>,o účetnictví ve znění pozdějších předpisůpro některé vybrané účetní jednotky č.708 - Odpisy <.>
<br> Odpisováni dlouhodobého majetku vydala účetní jednotka směrnici k odpisování a ve smyslu zákona č.563/1991 <.>,o účetnictvi,provádějíci vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků má zpracovanou účetní jednotka směrnici k provedení inventarizace s přílohou plán inventur <.>
<br> 3.Účetní jednotka zpracovala dle zákona o účetnictví - & 27,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,564 směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji <.>
<br> 4.Účetní jednotka neúčtuje o dohadných účtech 388.389 a XXX nezměnila v označováni položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Způsob zaokrouhlování:
<br> 1.Nákladové a výnosové účty jsou zpracovány v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa <.>
<br> Zvýše uvedených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty <.>
<br> Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní činnosti se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní položky nejprve zpracovány v Kč,s přesností na dvě desetinná čísla a poté jsou sečteny do součtových řádků <.>
<br> Při zpracování výkazu Příloha se hodnoty některý...

Načteno

edesky.cz/d/2992344

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liptál      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz