« Najít podobné dokumenty

Obec Kvasiny - Závěrečný účet za rok 2018 DSO Mikroregion Bělá Skuhrov nB.-Solnice + zpráva o přezkoumání… (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kvasiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO Mikroregionu Bělá.pdf [2,57 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 4706312019IKHK
<br> llllnlllíallsílígllllalllIlllllllllllllllllll
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá,IC: 70969655
<br> za rok 2018 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2018 - 7.5.2019
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá v souladu s ustanovením Ej 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 25.7.2018 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá Masarykovo náměstí 1 517 01 Solnice
<br> Zástupci za Dobrovolný svazek obcí:
<br> — Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX - předseda svazku do XX.XX.XXXX
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - účetní do XX.X.XXXX
<br> - XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> - Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX — předsedkyně svazku od X.X.XXXX
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Věra Gilková - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXX XXXX Šubrtova
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 27.6.2018,1.8.2018 2 1.2.2019 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.<.> posouzené podle hledisek uvedených v +5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskut...
Závěrečný účet za rok 2018 DSO Mikroregion Bělá.pdf [3,43 MB]
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ - MIKROREGION BĚLÁ
<br> SKUHROV NAD BĚLOU - SOLNICE
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> ROK 2018
<br> v PLNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ
<br> NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ v SOLNICI
<br> Mikroregion Bělá Solnice IČO: 70969655
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2018 Fenix 8.41.006,2004 - 2019 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 14.05.2019 14:16:01
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018
<br> 2016 2017 2018 PŘÍJMY 489 213,53 175 703,17 505 116,27 VÝDAJE 289 615,06 533 571,52 523 608,17 SALDO 199 598,47 -357 868,35 -18 491,90
<br> 1.1.Běgný ro_zpočet 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 505116,27 606 290,00 50511000 83,31 100,00
<br> VÝDAJE 523 608,17 606 290,00 523 720,00 86,36 99,98
<br> SALDO -18 491,90 -18 610,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2018
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR schválený pozměnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DANOVE' PŘÍJMY
<br> Z—NEDANOVĚ PŘÍJMY 20 778,34 542 540,00 20 770,00 3,83 100,04
<br> 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY
<br> d-PŘlJATĚTRANSFERY 484 337,93 63 750,00 484 340,00 759,75 100,00
<br> CELKEM PŘÍIMY 505 116,27 606 290,00 505 110,00 83,31 100,00
<br> 2.1.Daňové příimy - vybrané položky 2018
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně
<br> Místní poplatky
<br> Správní poplatky
<br> Daň 2 nemovitostí
<br> Ostatnídaňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílenéganě po měsících za rok 2018
<br> Měsíc 2016 2017 2018 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září ŘUen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE G-KAPiTÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cíloyy'ch oblastí 2017 - 2018
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy 3 odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odm...

Načteno

edesky.cz/d/2992334

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kvasiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz