« Najít podobné dokumenty

Obec Starý Kolín - Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Starý Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190516084041
OBEcNíÚŘAD STARY KOLÍN
<br> l 6 '05- 2019
<br> Městský úřad
<br> Odbor dopravy ' Ž) gw r Karlovo náměstí 78,280 12 Kolínl EL,' - '!í/W tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta©mukolin.cz,web: http:/lwww.mukolin.cz k ll pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín || 0 '" Silnice Čáslav-Holding,a.s.Vaše čj.(zn.).' Zbraslavice 331 Číslo jednací: MUKOLlN/OD 44256/19-noj 285 21 ZBRASLAVICE Spisová zn.: OD noj 10674/2019 Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: jana.novakova©mukolin.cz IČ: 25261282 Počet listů: 1
<br> Příloh/Iistů: 1/2
<br> Datum: 15.05.2019
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele společnosti Silnice Čáslav — holding,a.s <.>,se sídlem: 285 21 Zbraslavice 331,IČ: 25261282 po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj.KRPS- 106515-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br> stanoví v souladu s ustanovením 5 77,odst.1,zákona č.361í2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnicích Ill/3271,III/3275 a místních komunikacích vobvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu uzavírky silnice III/3271 ze Starého Kolína ve směru na Hlízov ke křižovatce se silnicí III/3272 při opravě jejího povrchu takto:
<br> z důvodu uzavírky silnice lllí3271 — oprava jejího povrchu bude na výše jmenovaných komunikacích gggzeno přechodné dopravní značení dle dvou schématu DIO,která jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno vsouladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.29412015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění poz...

Načteno

edesky.cz/d/2992314

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Starý Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz