« Najít podobné dokumenty

Obec Březová-Oleško - 190429_Zápis č. 2 z jednání Kontrolního výboru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březová-Oleško.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190429_Zápis č. 2 z jednání Kontrolního výboru
Zápis č.2 zjednání Kontrolního výboru (dále jen KV) konaného dne 29.4.2019
<br> Přítomni: Zuzana Karbusová,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,Milan Sehuller Omluveni: XXXXX XXXXXX
<br> M XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Program:
<br> X.Úvod,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 2.Kontrola hospodaření v obecních lesích dle usnesení č.1 ze zasedání zastupitelstva obce B—O dne 15.3.2019: „Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu odborného lesního hospodáře a pověřuje kontrolní výbor; aby se zabýval zprávou lesního hospodáře a hospodařením v lesích vletech 2014 až 2018 "
<br> 3.Podnět člena KV Miloše Žáčka: Těžba V lokalitě „Pod bukem“,výběr těžařské firmy,provedení těžby,evidence a další související úkony,kvalita prováděných lesních činnosti <.>
<br> 4.Kontrola plnění usnesení zastupitelstev obce Diskuse / podněty
<br> 6.Závěr
<br> 1.Úvod a volba ověřovatelů zápisu
<br> V úvodu jednání předseda Výboru XXXXX XXXXXXXX přivítal přítomné členy na jednání KV.Následně konstatoval,že Výbor je usnášeníschopný <.>
<br> Usnesem'č.1/2019/KVge dne 29.4.2019
<br> Kontrolní výbor po projednání s e hva [ uj e programjednání dne 29.4.2019
<br> HLASOVÁNÍ: PRO: 4 PROTI: () ZDRŽELI SE: () SCHVÁLENO
<br> Jako zapisovatele zápisu navrhl předseda:
<br> Zuzana Karbusová
<br> Jako ověřovatele zápisu na hl předseda: _ XXXXX XXXXX :yCŘŠ >
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> lfsnesení d,„QE/Edl ll/llflf že dne XX,dd,lell ?
<br> Kontrolní výbor po projednání s e b v a l u j ne jako zapisovatele „Zuzanu Karbusovou a jako ověřovatele zápisu fit/liloše Žáčka a XXXXX Silhánka
<br> nrasování: rno; X; raon: o zmažem se; o scavsraso
<br> 2,Kontrola hospodaření vobecních lesích dle usnesení č,_l se zasedání
<br> nastuoítelstva obce Šedá dne ldd,Zhlát,Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu odborného lesního hospodáře o pověřuje kontrolní výbor; aby se zabýval zprávou lesního hospodáře o hospodařením v lesích v letech 2014 až 20178“
<br> Kontrolní výbor diskutoval fungování lesního hospodaření v ...

Načteno

edesky.cz/d/2992254

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březová-Oleško      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz