« Najít podobné dokumenty

Město Hořice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci směr z Bílska u Hořic na Hořice (uprostřed u výjezdu na I/35) a Hořice z ul. Havlíčkova na účelovou komunikaci na Bílsko u Hořic (polygon), viz příloha.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

111_2019.pdf
WK
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE
<br> Odbor dopravy náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508 19 Hořice
<br> NAŠE ZN.: MUHC-DO/7282/DZ-22/2019/Kop F "| - Město Hořice VYRIZUJE:.XXXXX XXXXXX IČ: XXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX Náměstí Jiřího z Poděbrad 342 E-MAlL: kosova©horiceorg 508 01 Hořice L.l DATUM: 15.05.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Hořice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) citovaného zákona a 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti od žadatele — Město Hořice,IČ: 00271560,Náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508 01 Hořice,ze dne 09.04.2019 a po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územní odbor Jičín,dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,a vyhlášky č.294/2015 Sb,<.>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na účelové komunikaci směr z Bílska u Hořic na Hořice (uprostřed u výjezdu na lI35) a Hořice z ul.Havlíčkova na účelovou komunikaci na Bílsko u Hořic (polygon)
<br> dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ Důvod: „Přechodná úprava značení v době praktických jízd na motocyklu“
<br> Termin: v době praktických jízd na motocyklu Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘlCE,náměsn JIŘÍHO z PODĚBRAD 342,50819 HQŘlCE TEL.: +420 492 105 111,E-MAIL:E-PODATELNAQHORICEORG,ID DATOVE SCHRANKY: 2471:de
<br> XXXXXXXXX XXXXX,investiční od...

Načteno

edesky.cz/d/2992208

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz