« Najít podobné dokumenty

Obec Šardice - Záměr prodeje pozemku P 01/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šardice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku P 01/19
3 „?,/„3
<br> Z v e ř e i 11 č n í Obec Šardice v souladu s ustanovením © 39,odst.1,zák.č.1283/2000 Sb <.>,o obcích V platném znění zveřejňuje záměr prodeie pozemku,p.č.974/4,V k.ú.Sardice,odděleného z pozemku p.č.974/2 dle GP 1808—25/2019.Další informace jsou na obecním úřadě
<br> Bližší infomace na OÚ.„33 5:-.;,„ _.<.> MHEL? ÚŘŘQÍČÉ „ <.>,- “95 3 “133mm Blazena Gahova *
<br> 3-er
<br> 53 ř'lOÚÚnín
<br> s; :=.- 3 Mám obc-,!,Zveřejněno na úřední desce: 3/,/ ř3€ i Sardšce ' /6 5920/9? ďMa/ýwh l'alCSB'á 'i'ltívdfťnígw
<br> Sňato z úřední desky: '
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce: / 3 “ /f.-./Q_ faB/ý „m W 3.333
<br> Sňato z elektronické úřední desky: wu-
<br> 973
<br> 2 \ “' 1750-19
<br> 974/2
<br> “1750720
<br> 974/1
<br> 978/2
<br> '! 053,14
<br> / \

Načteno

edesky.cz/d/2992200


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šardice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz