« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice V - Dukla - VV - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice V - Dukla.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5._16._SODOMKA_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 352 kB]
nám.Republiky 12,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100,tel.: +420 466 859 366,fax:: 466 859 352,e-mail:
posta@mmp.cz,www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 - 17 hodin,úterý a čtvrtek 8 - 15,30 hodin,pátek 8 – 14,30 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 49236/2019 OD-OSSUaD3
Č.j.: MmP 51592/2019 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.zubak@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 15.května 2019
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice V,Češkova 22,530 02 Pardubice,IČ: 00274046
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod
č.j.KRPE- 37363-2/ČJ-2019-170606 dne 14.května 2019
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích – k označení zvláštního užívání parkovacího pruhu před domem č.p.36 v ulici Na Záboří v
Pardubicích <.>
žadatel: viz.žádost
<br> V ...

Načteno

edesky.cz/d/2992157

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Pardubice V - Dukla
18. 05. 2020
18. 05. 2020
18. 05. 2020
18. 05. 2020
18. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Pardubice V - Dukla      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz