« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 50-19 Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka Plesná za rok 2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

50-19 Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka Plesná za rok 2018.pdf
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka Statutárního města Ostravy,městského obvodu Plesná za rok 2018
<br> ********************************************
<br> ]! Důvodová zpráva:
<br> Hospodaření městského obvodu Plesná probíhalo dle řádně schváleného rozpočtu,který byl na základě rozpočtových opatření a potřeby upravován.Schválen byl usnesením Zastupitelstva městského obvodu Plesná 0173/ZMOb-Ple/1418/17 ze dne 20.12.2017 <,>
<br> upravován byl následujícími usneseními zastupitelstva:
<br> usnesení č <.>
<br> ze dne
<br> usnesení č <.>
<br> ze dne
<br> 0173/ZMOb—Ple/1418/17
<br> 20.12.2017
<br> 0019/ZMOb-Ple/1822/2
<br> 21.11.2018
<br> 0186/ZMOb-Ple/1418/18
<br> 21.03.2018
<br> 0029/ZMOb-Ple/1822/3
<br> 19.12.2018
<br> 0199/ZMOb-PIe/1418/19
<br> 06.06.2018
<br> 0030/ZMOb-Ple/1822/3
<br> 19.12.2018
<br> 0200/ZMOb-Ple/1418/19
<br> 06.06.2018
<br> 0031/ZMOb-Ple/1822/3
<br> 19.12.2018
<br> 06.06.2018
<br> 0037/ZMOb-PIe/1822/3
<br> 19.12.2018
<br> 0201/ZMOb-PIe/1418/19
<br> 0210/ZMOb-PIe/1418/20 12.09.2018
<br> a dále jednotlivými opatřeními RMOb Plesná <.>
<br> Tento návrh závěrečného účtu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření je předkládán v souladu se zákonem o obcích,obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ostravy č.14/2013 ve znění pozdějších vyhlášek,zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními normami <.>
<br> Dále podle novely zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění zákona č.220/2013 Sb <.>,mají vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účetní závěrku za účetní období roku 201 8 <.>
<br> 2/ Skutečné příjmy: 8,973.399,25 Kč (78,91 %)
<br> Daňové příjmy: 1,458.217,00 Kč (98,328 %) Nedaňové příjmy: 656.560,70 Kč (99,178 %) Kapitálové příjmy: 1.732,40 Kč ( 0,000 %) Přijaté dotace: 6,856.889,15 Kč (74,321 %) 3/ Skutečné výdaje: 9,517.758,98 Kč (71,67 %)
<br> Zemědělství,lesní hospodářství,rybářství: 0,00 Kč ( 0,000 %) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: 719.631,45 Kč ( 70,899 %) Služby pro obyvatelstvo: 2,986...

Načteno

edesky.cz/d/2992125

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz