« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 408.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

408.pdf
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSLÍ'R.'1.VA
<br> Stejnopis
<br> » městský obvod Moravská Ostrava a Pf'lvny Statutární město Ostrava.gišizwmvwm 493 %? Uřad městského obvodu Moravska Ostrava a Privoz » ' """""""""""" jé """"" „z ' " c " ; ",! qi """"" Odbor Stavebního řadu & prestupku datum vyvcšem;.<.>.<.>.<.>.<.> " „*.'„j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vaše značka:
<br> sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.> Ze dne: ' áá? Gíťťť/,za správnost: L '.<.>
<br> Č.j.: MOaP/O35937/19/OSŘP1/Ste.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sp.zn.: S-MOaP/026546/1 í
<br> % XXXXXXXX XXXXX Vyřizuje: Danuše Steffko ' Tolstého XX/ XXXX Telefon.: 599 442 910 702 00 Ostrava Fax: 599 442 993 E—mail: stefikova©moap.ostrava.cz Datum: 15.5.2019
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu apřestupků,vykonávající dle ustanovení % 139 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle & 40 odst.4 písm.a) b) a dále dle 40 odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") austanovení článku 23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,působnost věcně a místně příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon osilničním provozu") vykonávající působnost věcně a místně příslušného správního orgánu pro místní komunikace 111.a IV.třídy a účelové komunikace na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,po posouzení žádosti společnosti XXXXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Tolstého...

Načteno

edesky.cz/d/2992108

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
13. 03. 2020
12. 03. 2020
12. 03. 2020
12. 03. 2020
11. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz