« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud_175.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_175.pdf
Soubilnč mnm :: internetu
<br> dug-ŽE “_ Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor místního hospodářství
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Č.j.: MH 06249/2019/OMH/Bur XXX XXXXX Sp.zn.: SZ MH XXXXX/XXXX Bártkova XXX Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX Brušperk Telefon: +XXX XXX XXX Fax: +XXX XXX 298 SÍATUTÁBNÍ M_Ésro OSTRAVA E-mail: hurillllovaríllnlnrinnskchon.cz aĚdgTSÍÍĚÉFS 333511115!—
<br> lllmr uni | |: 1! Datum: 15.05.2019 zrna "„ “7175190 ícj
<br> vyvěšena dne:.<.>.<.> 1.<.> &.<.>.'.051„m19_
<br> sňala dne-'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Opatrenl obecne povahy zasprávnosu3955153139333;
<br> Podle 55 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle 5 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu 5 124,odst.6 zákona a 5 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,platném znění,a na základě souhlasu Policie ČR,MŘ - DI,č.j.KRPT-l15836/ČJ-2019—070706 ze dne 13.06.2019 stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.PDZ 16/2019 „ Ul.Boleslavova,Celakovského v Ostravě — Mariánských Horách
<br> UI.žákovská v Ostravě - Hulvákách
<br> Podmínky příkazu:
<br> 1.Příkaz bude proveden podle příloh pod názvem akce „REKONSTBUKCE ČÁSTÍ CHODNÍKÚ UL.BOLESLAVOVA,ŽÁKOVSKÁ A ČELAKOVSKÉHO“,schválené Policií CR,MR,dopravním inspektorátem Ostrava,uložené u odbor místního hospodářství 'řadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 5 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějšíc...

Načteno

edesky.cz/d/2991923

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
12. 03. 2020
12. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz