« Najít podobné dokumenty

Městys Trhová Kamenice - 2018 - Zpráva O Přezkoumání Hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Trhová Kamenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018 - Zpráva O Přezkoumání Hospodaření
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> městyse Trhová Kamenice
<br> |č:00271055
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.listopadu 2018 jako Dílčí přezkoumání 29.dubna 2019 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení © 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městyse dne 8.11.2018.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městyse dne 29.04.2019
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX — kontroloři:
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXX XXXXXXXXX — starostka městyse
<br> Ilona Zaloudková - účetní městyse
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v & 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 29.4.2019 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018 nebyly zjiš...

Načteno

edesky.cz/d/2991871

Meta

Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Trhová Kamenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz