« Najít podobné dokumenty

Městys Trhová Kamenice - 2018 - Zpráva O Přezkoumání Hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Trhová Kamenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018 - Zpráva O Přezkoumání Hospodaření
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> městyse Trhová Kamenice
<br> |č:00271055
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.listopadu 2018 jako Dílčí přezkoumání 29.dubna 2019 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení © 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městyse dne 8.11.2018.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu městyse dne 29.04.2019
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX — kontroloři:
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXX XXXXXXXXX — starostka městyse
<br> Ilona Zaloudková - účetní městyse
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v & 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 29.4.2019 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018 nebyly zjiš...

Načteno

edesky.cz/d/2991871

Meta

Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Městys Trhová Kamenice
03. 06. 2020
29. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Městys Trhová Kamenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz