« Najít podobné dokumenty

Městys Holany - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Holany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
<br> náměstíT.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 230.32 - Skartačni znakjlhůta: SIS
<br> Váš dopis zn.: Ze dne: 18.04.2019
<br> Spis.zn.: MUCL/9690/2019/0D/AB viz rozdělovník Č.j.: MUCL/42089/2019 Počet stran: 4 Počet příloh/počet stran příloh: 1/1
<br>,<,> Čísi dopor.: Uřad mřSÍYW "“i“-“Ý ' *) Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX,X E XXX- XXXX “*"—TJ" Telefon: XXXXXXXXX Dnu" '.Datum: 15.05.2019
<br> :,; řř;"f/1_1Š_:LJ fi.? l _: -
<br> c.<.> “ r_i/Í ja7 illiliiliiili Illiil llillillilllill
<br> Počet iikiiýpfiiah __ Celivpig'vÚUS-il
<br> ___.<.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,Česká Lípa,PSČ: 470 36 (dále jen „Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podnětu právnické osoby - Městys Holany,iČ: 00260525,se sídlem náměstí Holany 43,Holany,PSČ: 470 02,doručeného dne 18.04.2019 ve věci stanovení přechodně úpravy provozu na pozemní komunikaci - veřejně přístupné účelové komunikaci (VPÚK) na ppč.1710/1,1747 a 1704 vše v k.ú.Holany v obci Holany za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě při uzavírce provozu na VPÚK na ppč.1710/1 v k.ú.Holany z důvodu havarijního stavu mostku M - 02 a destrukci části skalního masivu,a na základě závazného stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14,česká Lípa,PSČ: 470 se (dále jen „Policie ČR KŘPLK DI XXXXX Lípa“) čj.: KRPL-XXXXX-X/Čl-XXXX-XXXXXX-XX ze dne XX.XX.2019,za použití ustanovení 5 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sp...

Načteno

edesky.cz/d/2991834

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Holany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz