« Najít podobné dokumenty

Město Hrochův Týnec - Záměr města č. 031/2019 na pronájem pozemku Blansko u Hrochova Týnce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrochův Týnec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr města
Město Hrochův Týnec
<br> Smetanova 25,538 62 Hrochův Týnec Záměr města č.031/2019
<br> Pronájem nemovitostí ve vlastnictví města Hrochův Týnec.V souladu s ustanovením š 39 odst.1.zák.č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje město Hrochův Týnec záměr města na pronájem níže uvedeného pozemku <.>
<br> Pozemek Kat.území Výměra v Druh pozemku Cena za m2 m2 Část pozemku Blansko u cca 2500 Ostatní plocha 0,62 Kč p.p.č.1056 Hrochova Týnce
<br> Pravidla k pronájmu pozemku:
<br> 1.Nájemní smlouva bude uzavřena nej dříve po nabytí právní moci záměru a schválení pronájmu zastupitelstvem <.>
<br> 2.Podmínky pronájmu pozemku jsou součástí nájemní smlouvy
<br> 3.Nájemní smlouvu je nutno uzavřít nejpozději do 6 měsíců od schválení pronájmu zastupitelstvem.Pokud se smlouva neuzavře v tomto termínu,může vyhlásit zastupitelstvo města nový záměr na tyto pozemky a nemovitosti <.>
<br> Záměr města pronajmout předmětnou nemovitost byl řádně vyvěšen na elektronické úřední desce MěU a na úřední desce MěU <.>
<br> “| místostarosta městaí.„.áa/
<br> starosta města.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne
<br> Sejmuto z úřední desky dne

Načteno

edesky.cz/d/2991785

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrochův Týnec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz