« Najít podobné dokumenty

Město Borohrádek - Přechodná úprava provozu (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Borohrádek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

S25C-419051407010.pdf [1,59 MB]
1111 x "36 ČESTICE MOK - OPRAVA SILNICE - !.ETAPA
<br> termín : 20.5.2019.- 9.6.2019
<br> :,& Mlý— <,>
<br>.<.> ““lšflf <.>
<br> mromšš.<.> „mvomóóv „ E_ÉE
<br>.: - muž.-_w <><w_n_0.v_OE mnu—hmmu mm: x.<.> =—
<br> m1 x 1/36 ČESTICE MOK - OPRAVA SILNICE- ||.ETAPA - OBJÍZDNÁLTRASA <.>
<br> termín : 10.6.2019.- 7.7.2019 ' ' *.*“ \ " L -.„.'s * Týniště _ LIČHO Trebesov __ _ __ť' _ „,\ nad Orllcz mm.7 *,* _.\:-._ N Albrechtlpet Fs _ ;; 13115 nad Orlici J."'s v 93 r cn &% * ; ' Q? == %; V :; % *N C_[e' ne _Ě - E_Í,Lipa “***— * | " 13%“ e.<.> ' ' " _ í „ r ! nad OÚÍCI.<.> A— -.<.> r_.„___ E409.; ž- „._— qm- '! “Š— Castge.„,<,> \ 1 Žďár É uzavreny usek W;.<.>.|S11b :“ ' " <.>,IP10 f:: \ nad Orhc: G_ a „„na \\ům ;.-_ "' * „„.É ___),_.___M _,„_,<.>,- _ _.\ \“ IP1Ga' ©,D d! [] *"J—p „3 = EEE? l$11b „,“a : 05033."I" w ' ":.<.> ' B'1 \ "* Borohradek'ř,má 53 až“ - x “a "'C' “ \ 452515-le % 1311;,<.> \; 2.5 _ ©“ ! ' ' » \ _ý._„.„* E311c.<.> v _; “'N/é & G _513 _ „% _ „ ___ „," \."ŽŠ 797) _ ETb Svrdmce %— ť' _ u i \\ $ _ "53 |S11b__.— “* ěe Cermná * \'9/ __,;; ISM nad Orlicí \ „of \ „tiše ' % šití/“___ iS11c “=*" „._ „___ : _ Říš/Ě) Borovnice
<br> g.*?
<br> IS11b \ Lhůl)
<br> co“ \ _ _.|S11b 3x ? IWC \ $ - % 1511“ ' u P01
<br> * "131511 *“ IS11c Horní \\ ' -
<br> Jeleni “„ Skořgwice ;,__ ; Kolmn
<br>.Podlesf
<br> game.= <,>
<br> silnice 1/36 ČESTIQE - BOROHBADEK UZAVRENA
<br> : [inice "3 " ĚĚĚŠT'QEŠĚ - BOBQHBADEW
<br> UZAYBENA
přechodná úprava provozu.pdf [0,13 MB]
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 16.04.2019    
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-14797/DS/2019-2 (VA)    
<br> VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silničního hospodářství    
LINKA | MOBIL: 356
<br> 602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 14.05.2019
<br> Počet listů:  5 
Počet příloh:  1  / listů:    
Počet svazků:  0 
Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,S/5
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na
základě ust.§ 77 odst.1 písmene b) zákona,ust.171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu společnosti SOVIS CZ,a.s <.>,IČO: 27532208 <,>
Přemyslova 219/17,500 08 Hradec Králové,o z n a m u j e,že
<br> stanoví
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje <,>
územním odborem Rychnov nad Kněžnou,dopravním inspektorátem,ve smyslu ustanovení § 77
odst.3 a 5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko č.j.KRPH-42393/ČJ-
2019-050706 ze dne 29.dubna 2019
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/11 a I/36 v místě okružní křižovatky silnic I/11 a I/36 v obci Čestice; dále
v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/11 v úseku od okružní
křižovatky silnic I/11,II/305 a místní komunikace ul.Mostecká v obci Týniště nad Orlicí po
o...

Načteno

edesky.cz/d/2991778

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Borohrádek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz