« Najít podobné dokumenty

Město Neveklov - VV-přechodná úprava Přibyšice - V. - VIII.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Neveklov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-přechodná úprava Přibyšice - V. - VIII.2019
Stránka 1 z 4
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
<br> fax: 312 821 199
<br> e-mail: mubene@benesov-city.cz
<br> epodatelna@benesov-city.cz
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/ 56594/2019/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/51248/2019/SEM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: sebova@benesov-city.cz
<br> DATUM: 14.05.2019
<br>
<br> HOSS a.s <.>,IČO 262 11 726,Pavlíkova č.p.466,256 01 Benešov <,>
kterou zastupuje Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad (dále jen
„správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu,který podala společnost
<br> HOSS a.s <.>,Pavlíkova č.p.466,256 01 Benešov <,>
kterou zastupuje Quo s.r.o <.>,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
stanovuje podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou opatření
obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> silnice č.III/11434 a pozemek parc.č.1405/3 v katastrálním území Přibyši...

Načteno

edesky.cz/d/2991759

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Neveklov
16. 01. 2020
10. 01. 2020
08. 01. 2020
08. 01. 2020
06. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Neveklov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz