« Najít podobné dokumenty

Město Štramberk - Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy č. 4/2019 - dělník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štramberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EČP 58 2019
co im.—1
<br> Město Strambefk IlllllllllllllIllllllllllllllllllll|Illllllllllll
<br> strmvp19v000vf
<br> Městský úřad Štramberk Kancelář tajemníka Náměstí 9,742 66 Štramberk
<br> telefon: (+420) 558 840 600,web: www.stramberk.cz
<br> Č.j.MEST/KT/3317/2019/OS Evidenční číslo písemnosti:
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY č.412019
<br> Tajemnik Městského úřadu města Štramberka vyhlašuje v souladu s ustanovením 5 30 a násl.zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,veřejnou výzvu č.4/2019 na obsazení pracovní pozice
<br> DĚLNÍK
<br> Druh práce a její charakteristika: > Čištění města.> Údržba komunikaci a chodníků.> Údlžba domů v majetku města > Údržba dopravního značení.> Sečení travních porostů.> Řidič motorových vozidel.> Správa areálu koupaliště Libotín <.>
<br> Místo výkonu práce: > Městský úřad Štramberk
<br> Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového“ rízení dle dohody.Pracovní poměr na dobu neurčitou <.>
<br> Délka stanovené týdenní pracovní doby: 40 hodin týdně
<br> Platové zařazení: 5.platová třída v souladu s'nařízením vlády c.341/2017 Sb <.>,o platových-poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,platový stupeň podle délky uznané praxe <.>
<br> Kvalifikační předpoklady: > Střední vzdělání s výučním listem
<br> Tel: (+420) 558 840 600 IČ: 00298468 Bankovní spojení: čaká spořitelna,a.s.Fax: 558 849 040 DIČ: (200298468 bočka Kopňvnioe ID DS: ctjba9t ePodatelna: epodatelna©stramberkcz.účtu: 19-1765166349/0800
<br> Č.j.: MEST/KT/3317/2019/OS
<br> Požadované předpoklady pro výkon práce: > Uchazeč musí splňovat níže uvedené předpoklady: a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let,b) je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v České republice,c) ovládá jednací jazyk,ci) je způsobilý k právním úkonům,e) je bezúhonný
<br> Další předpoklady a požadavky: > Ridičský průkaz skupiny B
<br> Náležitosti písemné přihlášky:
<br> Přesně označení výběrového řízení <....

Načteno

edesky.cz/d/2991705

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štramberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz