« Najít podobné dokumenty

Město Štramberk - Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy č. 3/2019 - referent technické správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štramberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EČP 57 2019
„ $? nm Mesto Stramberk llllllllllllll llllllllllllllllllllllll
<br> strmvp19v000vf
<br> Městský úřad Štramberk Kancelář tajemníkav Náměstí 9,742 66 Stramberk
<br> telefon: (+420) 558 840 600,web: www.stramberk.cz
<br> Č.j.MEST/KT/3316/2019/OS Evidenční číslo písemnosti:
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY č.312019
<br> Tajemník Městského úřadu města Štramberka vyhlašuje v souladu s ustanovením 5 30 a násl.zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,veřejnou výzvu č.3/2019 na obsazení pracovní pozice
<br> REFERENT TECHNICKÉ SPRÁVY
<br> Druh práce a její charakteristika:
<br> >
<br> >
<br> VVVVV
<br> VV
<br> Organizace uceleného provozního úseku technické správy bez vnitřního členění (dělníci,VPP)
<br> Zajišťování provozních úkolů organizace práce při údržbě a opravách místních komunikací,veřejných prostranství a veřejné zeleně ve vymezeném úseku katastru Štramberka včetně příslušenství <.>
<br> Koordinace a zajišťování sjízdnosti vozovek v zimním období v souladu s předpisy města a zajišťování včasného nasazení a optimálního využívání přidělených provozních prostředků <.>
<br> Sledování a šetření stavu,stupně opotřebení a technické způsobilosti strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.Zajišťování údržby a běžných oprav,revizí,prohlídek a prověrek technické způsobilosti <.>
<br> Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu <.>
<br> Příprava výběrových řízení investičních akcí menšího rozsahu po věcné stránce <.>
<br> Zajišťování dodávek materiálu,surovin,strojů a zboží pro provozní úsek technické správy v požadovaném sortimentu,množství,kvalitě a času.Vedení poptávkových řízení.Učast na kontraktačních jednáních,výběr dodávek a uzavírání kontraktů s dodavateli v souladu s vnitřními předpisy města.Zajišťování drobných oprav a údržby svěřeného majetku <.>
<br> Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby,oprav nebo vybavení majetkem <.>
<br> Komplexní zajišťování...

Načteno

edesky.cz/d/2991704

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štramberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz