« Najít podobné dokumenty

Město Štramberk - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2019 - vedoucí odd.kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štramberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EČP 56 2019
Sej-Zdar?
<br> Město Štramberk IlllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllll
<br> „ strmvp19v000vf Městský úřad Stramberk Kancelář tajemníka Náměstí 9,742 66 Stramberk
<br> telefon: (+420) 558 840 600,web: www.stramberk.cz
<br> Č.j.MEST/KT/3312/2019/OS Evidenční číslo písemnosti:
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č.212019
<br> Tajemník Městského úřadu města Štramberka vyhlašuje v souladu s ustanovením š 30 a násl.zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.212019 na obsazení pracovní pozice
<br> VEDoucÍ ODDĚLENÍ KULTUR'Y,SPORTU,VOLNÉHO čAsu A CESTOVNIHO RUCHU
<br> Druh práce a její charakteristika: > Komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů,programů nebo akcí,jejich organizačního,personálního,finančního,technického,provozního a jiného zajištění v oblasti kultury,využití volného času,sportu,muzejnictví,knihovnictví,městského informačního centra a cestovního ruchu včetně koncepce rozvoje těchto činností.> Tvorba a koncepční příprava volnočasových programů odborného zájmového vzdělávání pro děti,mládež nebo dospělé zájemce.Zajišťování kultumě-osvětových akcí místního významu,činnosti klubů,souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kultumě-výchovnou činnost.Provádění informační a konzultační činnosti a odbomé pomoci v jednotlivých oborech kulturně-výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.Usměrňování kulturně-výchovného využití kulturních památek.Zajišťování odbomé agendy v oblasti autorských práv,práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.Koordinace péče o mládež a tělovýchovu ve vymezené územní působnosti.Koordinace a usměrňování rozvoje informačního centra včetně koordinace jeho činnosti s informačními centry v regionu a destinaci.Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních a poskytování kvalifikovaných výkladů.Profilování fondů v knihovnách s lokální působností.Za...

Načteno

edesky.cz/d/2991703

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štramberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz