« Najít podobné dokumenty

Město Horažďovice - Návrh závěrečného účtu 2018 město Horažďovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horažďovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2018 město Horažďovice
Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2018 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2018 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem schváleným dne 26.února 2018 zastupitelstvem města.Rozpočet byl upraven 17 rozpočtovými opatřeními,kterými se do rozpočtu zapojovaly nové,rozpočtem nezachycené příjmy i výdaje,nebo docházelo přesunům mezi oddíly a paragrafy.Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města Ěviz příloha č.1ě schválený rozpočet v tis.Kč upravený rozpočet v tis.Kč skutečnost v tis.Kč k 31.12.2018 příjmy celkem 130 000,00 147 918,19 162 613,42 výdaje celkem 230 000,00 247 326,53 181 588,41 saldo příjmů a výdajů -100 000,00 -108 500,00 -18.974,99 Hospodaření města Horažďovice Ěviz příloha č.2ě v roce 2018 skončilo schodkem 18.974.995,44 Kč.Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost činí 1.263.127,91 Kč.Základní běžný účet vykazoval ke dni 31.12.2018 zůstatek 33.390.040,94 Kč,fond rozvoje bydlení 1.083.565,53 Kč,sociální fond 148.892,92 Kč a fond městského muzea 171.927,11 Kč.Zůstatek pokladny k 31.12.2018 činil 53.080 Kč.Město vlastní 20.340.13ř ks podílových listů J&T banky v tržní hodnotě 26.169.622,84 Kč dále 10 ks dluhopisů JTEF CZKI 5,00/23 v tržní hodnotě 30.000.000 Kč a 21 ks dluhopisů TMR F.CR 4,50/22 v tržní hodnotě 633.150 Kč.Město nemá žádný úvěr.Na celkových příjmech se objemem 98.038.570 Kč podílí daňové příjmy.Z nich proúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila 9.326.720 Kč.Celkový výnos sdílených daní činil 75930905,16 Kč a byl o 10.730.905,16 Kč vyšší,než předpokládal rozpočet.Nedaňové příjmy dosáhly výše 28.631.420,38 Kč,z toho činí 383.368,79 Kč příjmy peněžních fondů.Na jejich dosažení se podílí příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku (9.513.822 Kčě,kotelen (2.783.164 Kčě a pozemků (1.824.634,11 Kčě,příjmy z aquaparku (8.188.402,30 Kčě a příjmy z prodeje dřeva z městských lesů Ě1.753.837 Kčě.Ostatní příjmy tvoří příjmy především z reklam,úroků,pojistných náhrad a darů,vstupného do muzea,knihovních poplatk...

Načteno

edesky.cz/d/2991629

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Horažďovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz