« Najít podobné dokumenty

Město Sedlčany - 19/139 – Městský úřad Sedlčany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení nálezu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
RECEPCE
náměstí T.G.Masaryka 32
264 80 Sedlčany
tel: 318 822 742 + linka 138
<br>
<br>
<br> VYHLÁŠENÍ NÁLEZU č.15/2019
<br> Č.j.VV/10105/2019
Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Město Sedlčany,IČO XXXXXXXX,se sídlem nám.T.G.Masaryka 32,Sedlčany 264 80,tímto vyhlašuje a všem dává na
vědomost:
<br>
<br> Datum nálezu: 10.5.2019
<br>
V místě: u prodejny „Žabka“,Sedlčany
<br>
Nález: Pes – malý,černý - předán do osobní péče (kontakt na recepci MěÚ Sedlčany)
<br> Datum zveřejnění: 16.5.2019
<br>
<br> Ten,kdo tyto věci (některou z věcí) ztratil,nebo komu patří,se může obrátit v pracovní dny na Městský úřad Sedlčany,budova
radnice,recepce,podatelna <.>
<br> Ztrátu věci je třeba hodnověrně doložit,např.svědeckou výpovědí,čestným prohlášením,popisem věci apod <.>
<br> Vlastnictví k věci je třeba jednoznačně prokázat.Poctivý nálezce má právo na nálezné,které bude spolu s náklady na uložení věci
odečteno <.>
<br> Na ztrátu věci a její nalezení se vztahují ustanovení § 1045 až 1065 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz