« Najít podobné dokumenty

Město Mnichovo Hradiště - VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mnichovo Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz Strana 1 (celkem 2)
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor dopravy
<br> Masarykovo nám.1,295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH-OD/6923/2019-2/137/Sku Vaše zn./Č.j.:
JID: 15919/2019/MH Ze dne: 14.05.2019
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: iva.skupova@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště,16.05.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště,Odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě žádosti města Mnichovo Hradiště,IČ 00238309,se sídlem Masarykovo nám.1,295 21
Mnichovo Hradiště,ze dne 14.05.2019,v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> vydává
ve smyslu § 77 odst.4 zákona o silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
v ulici Kaplířova v Mnichově Hradišti <,>
<br> které bude užito z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na objízdné trase ve výše uvedené ulici
v souvislosti s uzavírkou ulice Jana Švermy,kde probíhá rekonstrukce chodníků,a to v termínu 17.05.2019
– 16.07.2019 <.>
<br> Přechodná úprava provozu spočívá v osazení dopravního značení:
<br>  B 28 „Zákaz zastavení“ – od křižovatky ulic Ivana Olbrachta a Kaplířova od č.p.607 po
křižovatku Kaplířova a Šlikova k č.p.673 vpravo ve směru jízdy
do ulice Víta Nejedlého <.>
<br>  B 28 „Zákaz zastavení“ – od křižovatky ulic Víta Nejedlého a Kaplířova č.p.602 po křižovatku
ulic Šlikova a Kaplířova k č.p.721 vpravo ve směru jízdy do ulice
Ivana Olbrachta
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
<br> 1.Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami <.>
2.Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí,otočení nebo p...

Načteno

edesky.cz/d/2991566

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mnichovo Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz