« Najít podobné dokumenty

Město Mnichovo Hradiště - VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mnichovo Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz Strana 1 (celkem 2)
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor dopravy
<br> Masarykovo nám.1,295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH-OD/6900/2019-2/136/Sku Vaše zn./Č.j.:
JID: 15877/2019/MH Ze dne: 06.05.2019
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: iva.skupová@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště 16.05.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště,Odbor dopravy,příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
„zákon o silničním provozu“),na základě žádosti pana Vratislava Šolce,nar.17.06.1976,trvale bytem
Jabloňová 186,295 01 Mnichovo Hradiště-Veselá,ze dne 06.05.2019 a na základě souhlasného stanoviska
Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje – Dopravního inspektorátu XXXXX XXXXXXXX ze dne
XX.XX.XXXX,v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> vydává
<br> ve smyslu § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
<br> které bude užito v souvislosti s částečnou uzavírkou pozemní komunikace ul.Okružní (umístěné na
pozemku p.č.938 k.ú.Veselá u Mnichova Hradiště),před budovou č.p 106 a pozemkem p.č.29/19 k.ú <.>
Veselá u Mnichova Hradiště v obci Mnichovo Hradiště a místní části Veselá.Přechodná úprava provozu se
stanovuje z důvodu provádění výkopových prací – zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemek
p.č.29/19 v k.ú.Veselá u Mnichova Hradiště v obci Mnichovo Hradiště a místní části Veselá <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje od 20.05.2019 – do 22.05.2019 <.>
<br> Přechodná úprava provozu spočívá v osazení dopravního značení:
<br>  Z2 (Zábrana pro označení uzavírky) + S7 (Přerušované žluté svět...

Načteno

edesky.cz/d/2991565

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mnichovo Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz