« Najít podobné dokumenty

Město Varnsdorf - VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA AGENDY PŘESTUPKŮ PDF

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Varnsdorf.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ - výběr. řízení na obsazení pracovního místa: REFERENT / REFERENTKA AGENDY PŘESTUPKŮ PDF
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝSĚnOVEHO nÍZnNÍ
<br> Město Vamsdorf,zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf,lyhlašuje dne
10.05.20l9 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br> Referent / referentka společné státní správy a samosprávy
v Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu
<br> varnsdorf
<br> Sjednaný druh práce:
o referent / referentka agendy přestupků <.>
<br> Místo výkonu práce:
<.> Vamsdorf <.>
<br> Platové podmínky:
<.> 10.platová třída (podle nařizeni vlády č.34112017 Sb <.>,o platových porněrech
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě) <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu:
o dle dohody <.>
<br> Pracovní poměr:
o na dobu neurčitou <,>
o plný pracovni úvazek <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona
č.31212002 Sb <.>,o úřednících územnich samosprávných celků a o změně některych
zákonů:
<br>.<.> §zická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
<.> státní občan České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státnírn
<br> občanem a rná v České republice trwalý pobyt,ovládající český jazyk <,>
<.> způsobilost k prár.ním úkonům <,>
o bezúhonnost <.>
<br> Požadavky:
o vzdělriní v magisterském studijnírn programu v oboru právo (popř.s termínem
<br> dokončeni nejpozději do 30.06.2022) nebo
vysokoškolské vzděláni min.v bakalářském studijním programu v jiné oblasti <,>
s následn]hn prokázáním odbomé způsobilosti zkouškou nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou při splnění ustanovení § 111 zákola č.25012016
Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a íizení o nich (50 let věku a l0 let praxe při
projednávaní přestupků) <,>
<br> o znalost práce na PC (MS Oífice) <,>
o dobré organizační a komunikační schopnosti <,>
o znalost právních předpisů souvisejících s výkonem agendy přestupků (např.zákona
<br> č.25012016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řizení o nich,v platném znéni,a
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění) <.>
<br> @',<,>,<,>
<br>
<br> Přihláška musí ob...

Načteno

edesky.cz/d/2991465

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Varnsdorf      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz