« Najít podobné dokumenty

Město Mělník - Oznámení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mělník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Mělník
Náměstí Míru 1,276 01 Mělník
<br>
Odbor dopravních a správních agend
<br>
Váš dopis
značka:
<br> Ze dne: 15.5.2019 Metrostav,a.s <.>
Naše značka: 26990/DSA/19/VABR Koželužská 2450/4
Vyřizuje: XXXXXX XXXXX XXX XX Praha X
T.: XXX XXX 502
E: v.brenn@melnik.cz
Mělník: 16.5.2019
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
Opatření obecné povahy
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Městský úřad Mělník,odbor dopravních a správních agend,jako příslušný správní orgán
podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,ve
smyslu ust.§77 odst.1 písm.c),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘPSK DI Mělník,v souladu s §§ 171 a 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
posoudil žádost společnosti Metrostav,a.s <.>,IČ: 00014915,Koželužská 2450/4,Praha 8 o
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú.Hořín a oznamuje
formou opatření obecné povahy -
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
1.Druh úpravy : přechodná pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při
realizaci stavebních prací při úpravě ohlaví plavební komory
2.DZ na komunikaci: Místní komunikace v k.ú.Hořín dle předložené
dokumentace
3.Provedení: budou užity svislé přenosné dopravní značky,reflexní
provedení,základní velikost - ČSN EN 12899-1 v souladu
s grafickým návrhem DIO včetně jejich rozmístění <.>
Termín umístění: od 3.6.2019 do 31.3.2021.dle platného DIO
Odpovědnost: Metrostav,a.s <.>,IČ: 00014915,Koželužská 2450/4,Praha 8,Ing <.>
XXXXX XXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
<br> Stanovení je vydáno za těchto podmínek:
a) Výše uvedené dopravní zařízení a značení bude užito v souladu s vyhl.č.30/2001 Sb.<,>
<br> kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a umístěno v souladu
aktuálními TP 65 a TP 66,dle přiloženého grafického návrhu DIO,který je ...

Načteno

edesky.cz/d/2991016

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mělník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz