« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 542/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

542/19
*MUKHSP04440753 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/047092/2019/02
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
Pražská tř.495
370 04 České Budějovice
<br>
<br>
Č.J.: MKH/048588/2019
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
ladrova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 15.května 2019
<br>
<br>
<br> V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě
podání,které dne 13.5.2019 podala společnost
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČO 48035599,Pražská tř.495,370 04 České Budějovice <,>
kterou zastupuje ASIG s.r.o <.>,IČO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu uzavírky silnice II/335 toto opatření obecné
povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II/125 a II/335 v obci Uhlířské Janovice z důvodu provádění
opravy povrchu vozovky silnice II/335 v úseku od Kooperativy před křižovatku se silnicí III/33514
a související uzavírky během probíhající 1.etapy uzavírky silnice II/335,která spočívá v umístění
přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského
opatření (DIO),které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Trvání přechodné úpravy provozu: 27....

Načteno

edesky.cz/d/2991014

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kutná Hora
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz