« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 542/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

542/19
*MUKHSP04440753 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/047092/2019/02
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
Pražská tř.495
370 04 České Budějovice
<br>
<br>
Č.J.: MKH/048588/2019
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
ladrova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 15.května 2019
<br>
<br>
<br> V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě
podání,které dne 13.5.2019 podala společnost
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČO 48035599,Pražská tř.495,370 04 České Budějovice <,>
kterou zastupuje ASIG s.r.o <.>,IČO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu uzavírky silnice II/335 toto opatření obecné
povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II/125 a II/335 v obci Uhlířské Janovice z důvodu provádění
opravy povrchu vozovky silnice II/335 v úseku od Kooperativy před křižovatku se silnicí III/33514
a související uzavírky během probíhající 1.etapy uzavírky silnice II/335,která spočívá v umístění
přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského
opatření (DIO),které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Trvání přechodné úpravy provozu: 27....

Načteno

edesky.cz/d/2991014

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz