« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 541/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

541/19
*MUKHSP04440211 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/048279/2019/02
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING,a.s <.>
Zbraslavice 331
285 21 Zbraslavice
<br>
<br>
Č.J.: MKH/048481/2019
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
ladrova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 15.května 2019
<br>
<br>
V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě
podání,které dne 15.5.2019 podala společnost
<br> SILNICE ČÁSLAV - HOLDING,a.s <.>,IČO 25261282,Zbraslavice 331,285 21 Zbraslavice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu uzavírky silnice III/3271 toto opatření obecné
povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II/327,III/3271,III/3272 a III/3275 v územním obvodu
Kutná Hora během uzavírky silnice III/3271 mezi Hlízovem a Starým Kolínem z důvodu opravy
povrchu vozovky v km 1,600 - 3,450,spočívající v umístění přechodného dopravního značení
a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Trvání přechodné úpravy provozu: 20.5.2019 – 31.5.2019
2.Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR,KŘ Policie Středočeského
<br> kraje,DI XXXXX Hora <.>
X.D...

Načteno

edesky.cz/d/2991013

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz