« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 541/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

541/19
*MUKHSP04440211 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/048279/2019/02
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING,a.s <.>
Zbraslavice 331
285 21 Zbraslavice
<br>
<br>
Č.J.: MKH/048481/2019
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
ladrova@mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 15.května 2019
<br>
<br>
V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad
příslušný podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě
podání,které dne 15.5.2019 podala společnost
<br> SILNICE ČÁSLAV - HOLDING,a.s <.>,IČO 25261282,Zbraslavice 331,285 21 Zbraslavice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu uzavírky silnice III/3271 toto opatření obecné
povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II/327,III/3271,III/3272 a III/3275 v územním obvodu
Kutná Hora během uzavírky silnice III/3271 mezi Hlízovem a Starým Kolínem z důvodu opravy
povrchu vozovky v km 1,600 - 3,450,spočívající v umístění přechodného dopravního značení
a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Trvání přechodné úpravy provozu: 20.5.2019 – 31.5.2019
2.Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR,KŘ Policie Středočeského
<br> kraje,DI XXXXX Hora <.>
X.D...

Načteno

edesky.cz/d/2991013

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kutná Hora
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz