« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Základní škola a mateřská škola Hostašovice - Rozvaha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

29.pdf
Základrii škola a Mateřská škola Hostašovice,příspěvková organizace;
<br> Právní forma: Zatim neurčeno Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě: desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 08:32
<br> J 1
<br> L
<br> 2 ]
<br> IČO 75027891; Hostašovice 31,741 01 Hostašovice
<br> 3 J 4
<br> 3
<br> ÚČETNÍ 050001 |
<br> Nazev polozky su J_,BĚZNÉ J MENULÉ BRUTTO | KOREKCE J NETI'O _J
<br> JA K Tl VA c E |.K E M J J a 590 497,07J 2 095 202.80J 1554 295,07J— 1 507 412,34 Jí Stálá aktiva J J 2 145 544,00i : oss 202,80J 50 542,00J 54 035,00J Jr.Dlouhodobý nehmotný majetek J J 40 237,50J 40 237.50J 0.00J 0M 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje J 012J J J J— J 2.Software J 013J \ J J |
<br>.Ocenitelná práva J 014J | J J—.Povolenky na emise e preferenční limity 0t5 i J J :.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek J 010 J 40 237,50J 40 237_50J J ?.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek J 019 ' J J J —J.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek J 041 J J.J J | a.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek J 051 J J J J J 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji J 035 J J J T J ll.Dlouhodobý hmotný majetek J J 2 105 507,30J : 055 555,30J 50 542,00J 04 dodaní 1.Pozemky J 031 J | J J ' J 2.Kulturní předměty J 032 J J J J J J 3,Stavby J 021 J J J J J 4.Samostatné hmotmovite věci a soubory hmotmovitých veci J 022 J 259 343_50J 209 201,60J 50 542,00J 54 033,00J 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 J J J J ÍJ 5.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 025 J 1 545 753„?0J 1 046 703_70J J J 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 J J J J J 0.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek J 042 J ' J J ŘJ 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek J 052 J J J J ŘJ J_10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji J 035 J J J J ' lIt.Dlouhodobý finanční majetek J J 0,00J 0,00J 0.00J 0,00J 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 001 J J J J —J 2,Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 002 J J J J _J 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 ...

Načteno

edesky.cz/d/2990114

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz