« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Obec Hostašovice - Příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

28.pdf
P Ř I L o H A ÚEEMNÍ EAMÚEFRÁUNÉ CELKY,stzm oaci REGlDHÁLNÍ RADY REGIONU EDUDRŽNDSTI Dbeo Hoslaso'u'lm; ICU BOEIÚDTEB; tlostašotrics44 T41 D1 Hostašovlco Zatlm neurčeno Předmět činnosti: sestavena k 31.12.3318- 13: Kč.s přesností na.dvě desetinná mismj
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2319 tr (13:23
<br> AA.Informace podle 5 ? odst.3 zákona
<br> Uůstnt jednotka pokračuje ve své činnosti.nama informace o skutečnosti.která by znamenala okončenl lejt člnnostl
<br> A2.Informace podle & ? odst.4 zákona
<br> Došlo tte změnám motod vlivem.předpisů k úůetntrn motorismu.prováděcí vyhlášky k zákonu o uůotnlctut prodousírn :? MDIZDDQ Sb.s účinností od 1.1.2015.V roce 3315 se zmena mstod týkala předevšim průběžným
<br> uykazovánirn na účtech 044 a 045.ktore byl:.<.> - k 1.1.3316 masna,-' <.>
<br> A3.Informace podle 5 T odst,5 zákona
<br> Účetní jednotka provadi od roku 21312 rotfnomarnýr způsob odpisování majetku odpisy jsou účtovány čtvrtletně.UJ jo platcorn DPH ktere' je účtováno na účtu 343.Llčetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.ÚJ účtujs
<br> o realné hodnotě dle Smůrnioa :) reálné hodnotě <.>
<br> AA.Informace podts 5 ? odst.5 zákona o stavu účtů v knizo podrozvahových účtů
<br> '—
<br> - PoLožkn ůůETnioaoool Wm '.<.> EU BÉŽNÉ I'-1.NULÉ F.<.> i.Moj stak o za'nirozlujI L'iůotni jodootkv ------ 2 589 553.93 1 355 sazšá
<br> 1.Jiný drobný dlouhodoogl nehmotný majabak “361 __ "—
<br> 2.<.> j'.n51(:irolťiml'dI-fznuhodiz'ioj:l inmomýl majetok “BGE dila ooojs I?"i om.EIEi
<br> ::.<.> Vyřazcné poidedávkv ' sos- ' '
<br> 4.1erřazont': závada? “BGB—
<br> 5.Ostatni majolok srl—3- 2- ms som-o." 1 915 9:31 ao IF.-ll.“ Kráthm-dmuaohl.: tra naforů & hÉÉPDdrH-ÉVĚIÁF :.trnnofor-ů 58 555,00: % mtm? z přaldňnanomva'ni tronaiorú 911 | "—
<br> 2.Krám.podm.závazlliz.I z přodfinanooašini transfcrfl _ 912 _
<br> 3_ Krám.podm.pohladáwv za zahrar: ionic'n transferu 913- :
<br> 4.Krám.|:nun1 <.>,<ovozkv za zahranicnich transfoiů 514 |
<br> 5.Gotatm k:.alilk.|1odrn.poliladávkjr : lrdnsforů 915 5...

Načteno

edesky.cz/d/2990113

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz