« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Obec Hostašovice - Rozvaha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

25.pdf
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Hostašovice; IČO 00600725; Hostašovice 44,741 01 Hostašovice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2019 v 08:24
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 26 858 218,00 64 050 817,1190 909 035,11 60 568 334,46
<br> A.Stálá aktiva 26 854 116,60 48 406 349,9075 260 466,50 48 205 325,48
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 123 356,00 511 465,50634 821,50 279 659,50
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 773,0025 773,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 97 583,00 184 567,50282 150,50 202 219,50019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 326 898,00326 898,00 77 440,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 26 730 760,60 47 663 884,4074 394 645,00 47 694 665,98
<br> 1.Pozemky 5 674 109,335 674 109,33 5 675 957,33031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 23 076 407,00 32 731 329,5055 807 736,50 33 779 241,50021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 215 822,00 1 681 150,702 896 972,70 1 855 219,70022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 438 531,602 438 531,60028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 576 214,877 576 214,87 6 383 167,45042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 080,001 080,00 1 080,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 231 000,00231 000,00 231 000,00
<br> 1.Majetk...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz