« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hostašovice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX02293WD
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hostašovice <,>
IČ 00600725 za rok 2018
<br>
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 9.4.2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
dne XX.X.2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31.12.2018,místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Hostašovice <.>
<br>
Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 28.7.2018 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 30.1.2019 <.>
<br>
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
<br> - XXXXXX XXXXXX,starosta
- XXXX XXXXXX,účetní
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané
dne 9.8.2018 kontrolní skupinou ve složení:
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXX
- Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Čj.: MSK XXXXX/XXXX
<br> Sp.zn.:
KON/10800/2018/Sam
113.1 V10
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 19071/2019 Sp.zn.: KON/...

Načteno

edesky.cz/d/2990109

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz