« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Závěrečný účet obce Hostašovice za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23.pdf
OBEC HOSTAŠOVICE
<br> Návrh závěrečn čim účtu Obce H asmšn více za mk 2018 305351313? ke dni.“.<.> |.IEEEH H přtdlužený *: smulmlu zau ňákLJHCT'I'I ů.En.-"EMM 33h.<.> r.: l'nzpnčtm-z pravidlech územních mzpuúlů <.>
<br> Udaje " nrgnnizaci
<br> iclcmiňkačni čísla DÚÚÚTĚŠ
<br> název (Žihle-; l'ÍLTIHLLlŠIWÍUU adresa I—qulašmiuc 44 FŠČ'.puš1u ?4: m Nm-j$-'.íičín
<br> XXX XXX mí udaje
<br> Lulclbl': Sii: EU XXX C-můii podatelna.uulÉl'hustamviCELz www stránky www.]1-115La13micacz
<br> Úhsah závěrečném účtu:
<br> |.Pinční mxpnům příjmů a výdajů
<br> ll.šasi.-11115,- Hnančnich průstřcdků na bankam-“ních úůtťuh
<br> lll.Maictck
<br> ht Rozbnr zadluženoati
<br> V.Vyúčtmání finančních w.!ulu':
<br> UL ?.prúva D výsledku přezkmimání hnxpnduření
<br> "ir-"IT.Finanční hůspůduření Kříxený'ch příspčmkm ých urganixací VÍN.l'Jčaní yáx-Érka k 3.: |.| l.“IÍIIH
<br> IX.Přílnhjf
<br> [.Plnění r021|100tu příjmů 0 výdajů
<br> 1.010200001 01200 H0515500100 00 ruk 2000 l13-150111-0I00000 15.12.2111? 00 13.řádném 25555551 20
<br> Přij my
<br> | 3.443500310
<br> Výdaje
<br> 13351000310
<br> Financuváni
<br> 431300000
<br> 2.112" průběhu mku byla: 15115-00000 14.0121115r02000115 které 113-112 50111-10005 ID H0510505í0e <.>
<br> Přehled1|201=ře|1ý0|11020001051500201002.00hdnhí[ll.ÉU1H—IÉ.ĚÚE3:
<br> 000001 R0 &.příjmy výdaje financwání
<br> 0222015 1 5 500,00 0 500,00
<br> 032'2015 2 1 325,00 1 325,00
<br> 0522015 3 51 550,00 300 000,00 215 420,00
<br> 0522015 4 453 534,00 453 534,00
<br> 0222015 5 500,00 20 455,35 15 555,35
<br> 0522015 5 5 000,00 5 000,00
<br> 0522015 2 30 000,00 30 000.00
<br> 0522015 5 2 155,00 2 155,00
<br> 0522015 0 2 500,00 2 500,00
<br> 10,1'2018 10 0050:- k pře5unu mezi paragrafy
<br> 102'2015 11 2 250,00 20 500,00 12 240,00
<br> 1122015 12 345 000,00 340 000.00
<br> 1122015 13 30 000,00 30 000,00
<br> 1222015 14 352 400,00 352 400,00 3.Wnení [HZITIIJČLLL příjmů
<br> * " t třida 5|<uteůr|05t r0200cetř % r02|1055,% 50h55|005 00015500
<br> 1.0210005 5510540 11 054 352,1...

Načteno

edesky.cz/d/2990108

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz